DMK Ifjúsági Ház

Kossuth Zrt. Porteleki Pávakör

Próba ideje: keddenként 16.30-19.00
Helye: Ifjúsági Ház
Karnagy: Németh József

Jászberény Kossuth Zrt. Portelki Pávakör
Székhelye:5100 Jászberény, Ady Endre út 18.
Levelezési címe: 5100 Jászberény, Hunyadi u. 21.
Szervezet képv.: Németh József
Telefon: 57/410-807
Megalakulás éve: 1971.
A szervezet célja, tevékenysége röviden:
A magyar népdalok megismerése és terjesztése. A hagyományok ápolása. Kossuth szövetség tagja ként a hazafias nevelés elmélyítése. Közösségi szellem elmélyítése a csoport tagjaiban. A jászsági népdalkörök között a jó kapcsolat ápolása.

Szenior Klub

Foglalkozás ideje: minden hónap 3. keddje 14.00-16.00
Helye: Ifjúsági Ház
Megbízott klubvezető: Nagyné Szathmári Katalin

56-os Szövetség Jászsági Szervezete

Székhelye: 5100 Jászberény, Bercsényi u. 1/A
Levelezési címe: 5100 Jászberény, Bercsényi u. 1/A
Szervezet képv.: Vitéz Tóth Gáspár
Telefon: 57/438-732
E-mail cím: ifjhaz@pr.hu
Megalakulás éve: 1990.
A szervezet célja, tevékenysége röviden:
Az 1956-os Forradalom és Szabadságharc emlékének megőrzése, 56-os emlékmű ápolása és fenntartása.

Botanika Szakkör

Digitálisan Fotózók Klubja

Jász Ifjúsági Bélyeggyűjtő Kör

Jászberény Sakk-Kör

Levelezési címe: 5100 Jászberény, Puskin sétány 11. II./7.
Honlap: jaszbereny.eurochess.hu
Szervezet képv.: Fridvalszki Richard
Megalakulás éve: 1993.
Adószám: 18822551-1-16
Bankszámlaszám: 69500132-11018049-00000000
Közhasznú besorolás: közhasznú
1%-ot gyűjt-e?: igen
A szervezet célja, tevékenysége röviden:
Az Egyesület legfőbb feladata Jászberény város sakk-sportjának szervezése, versenyzési lehetőségek biztosítása, a tagok sakk-tudásának folyamatos fejlesztése. Emellett az Egyesület Szervezi az utánpótlás nevelését, elősegíti a diáksport fejlődését.

Lehel-Melody Tánc-Sport Egyesület

Magyar Éremgyűjtők Egyesülete - Jászsági Csoport

Székhelye: 5100 Jászberény, Bercsényi u. 1/A
Levelezési címe: 5100 Jászberény, Jókai M. u.1. II/11.
Honlap:deryne.hu
Szervezet képv.:Muhi József
Telefon: 57/411-823
E-mail cím: ifjhaz@pr.hu
Megalakulás éve: 1970.
A szervezet célja, tevékenysége röviden:
Jászságban az éremgyűjtő tagok összefogása, támogatása, szenvedélyük kielégítése. Régi és új érmék, plakettek, kitüntetések gyűjtésének segítése. Szakirodalom segítségével a csoport folyamatos tájékoztatása.

Olajág-Jász Mozgássérültek Egyesülete

Székhelye:5100 Jászberény, Szent I. krt. 11. 2/6.
Levelezési címe: 5144 Jászboldogháza, Ág u. 7.
Szervezet képv.:Somogyiné Lajkó Piroska
Telefon:30/621-1233
E-mail: slpiroska@freemail.hu
Megalakulás éve: 2005.
Adószám: 18839296-1-16
Bankszámlaszám:11745035-21000586
Közhasznú besorolás: közhasznú
1%-ot gyűjt-e?:igen
A szervezet célja, tevékenysége röviden:
Az egyesület Jászberény és a Jászság mozgássérültjeinek összefogására, érdekképviseletére, érdekvédelmére alakult, 341 személy a tagja, minden hónap utolsó keddjén tartják összejöveteleiket a DMK Ifjúsági Házban.

Vakok és Gyengénlátók Klubja

Vakok és Gyengénlátók Klubja (Fogódzkodó Egyesület)
Székhelye: 5100 Jászberény, Kossuth u. 58.
Levelezési címe:5100 Jászberény, Bercsényi u. 1.
Szervezet képv.: Bakos Ilona
Telefon: 30/583-0341
E-mail cím: bakosica@freemail.hu
Megalakulás éve: 2004.
Közhasznú besorolás: közhasznú
1%-ot gyűjt-e?:igen
A szervezet célja, tevékenysége röviden:
A Fogódzkodó Egyesület tagalapszervezete minden hónap első szerdáján 12.30 órától tartja foglalkozásait az Ifjúsági Házban. Feladatuknak tekintik Jászberényben élő vak és gyengénlátó emberek összefogását, támogatását. A csoport fogódzó a mindennapokban. Összejövetelük taglétszáma időjárástól és programoktól függően 25-40 fő. A csoport vezetője Szabó Pálné.

Siketek és Nagyothallók Klubja

Siketek és Nagyothallók Országos Szövetsége
Jászberényi Klubja
Székhelye: 5100 Jászberény, Kossuth út 58.
Levelezési címe:5100 Jászberény, Kossuth út 58.
Honlap:sinosz.hu
Szervezet képv.:Matécsa Marietta
Telefon: 30/654-9073
E-mail cím:jaszbereny@sinosz.hu
A szervezet célja, tevékenysége röviden:
A Magyarországon élő siketek és nagyothallók társadalmi elfogadásának ösztönzése, életminőségük javulása érdekében szükséges döntések szorgalmazása, az önálló életvitelhez szükséges feltételek megteremtésének támogatása, a vizuális kultúrára épülő siket közösség összetartozásának erősítése, a jelnyelvben rejlő kulturális értékek megőrzése és annak közvetítése a külvilág felé.
Foglalkozásaikat minden hónap második szerdáján tartják 14.00-16.00 óráig az Ifjúsági Házban.

Szeretet Fénye Közhasznú Alapítvány

Bridzs Klub

Szatmári László Jászsági Méhészegyesület

Székhelye: 5100 Jászberény, Bercsényi u.1/A
Levelezési címe: 5100 Jászberény, Bercsényi u. 1/A
Honlap: deryne.hu
Szervezet képv.: Molnár György
Telefon: 57/411-823
E-mail cím: molnarmez@mailbox.hu, ifjhaz@pr.hu
Megalakulás éve: 1989.
Adószám: 19220495-1-16
Bankszámlaszám:11745035-20003689
1%-ot gyűjt-e?: igen
A szervezet célja, tevékenysége röviden:
A Jászságban és vonzáskörzetében élő méhészek összefogása, szakmai ismereteinek bővítése, méhészeti rendezvények szervezése és más méhészeti egyesületekkel, civil szervezetekkel való kapcsolattartás.


Tisztelt Méhésztárs !

Tájékoztatom Önt a 2012. első félévi foglalkozások időpontjáról és tervezett témájáról.
A foglalkozások helye: Ifjúsági Ház Jászberény, Bercsényi u. 1/a.

Január 16-án 17 órakor
Jenter készülék használata, pempőtermelés, Szaporítás
Előadó: Gurbi Mihály anyanevelő
Az új vezetőség választáshoz jelölő bizottság választása.
Január 30-án 17 órakor
Télvégi kora tavaszi méhpusztulások lehetséges okai.
Előadó: Dr. Csaba György
Február 13-án 17 órakor
Atkafertőzöttség és a védekezés módjai, valamint az OMME által végzett monitoring vizsgálatok négy éves eredményei.
Előadó: Tóth Péter Veszprém megyei szaktanácsadó
Február 24-én A székesfehérvári Méhésztalálkozóra
autóbuszos kirándulást szervezünk. Utazási költség, egyesületi tagoknak díjmentes, kívülállóknak 1000 Ft/fő

Jász Kertbarát Klub

Jász Kertbarát Klub
Székhelye: 5100 Jászberény, Bercsényi u. 1/A
Levelezési címe: 5100 Jászberény, Vaspálya u. 1/A
Honlap: deryne.hu
Szervezet képv.: Gulyás Miklós
Telefon: 57/402-596
E-mail cím: ifjhaz@pr.hu
Megalakulás éve: 1973.
A szervezet célja, tevékenysége röviden:
A kiskertekben tevékenykedő emberek összetartása, a mindenkori kertészeti technológiák elsajátítása, melyek a kiskertekben alkalmazhatóak.
Szakmai előadások megszervezése és azokon való részvétel, kapcsolattartás más városok kertbarát köreivel.

Rendezvényeinkre minden kedves tagtársunkat szeretettel várunk.
A rendezvények időpontjait mindenki kísérje figyelemmel, mert telefonon nem értesítünk senkit, valamint külön meghívót nem küldünk.
Rendezvényeinkre történő befizetések határidejét kérjük szigorúan betartani. Késedelmes jelentkezéseket nem áll módunkban elfogadni.
Befizetések időpontjai a programban szerepelnek.

Szarvas Ferencné: Tel.: 57/462-552
Dezmond Ferencné: Tel.: 57/402-982

Tartalom átvétel